Đinh Lăng Điêu Khắc Lục Bình – 7 lít

2.200.000 2.000.000

Những loại Đinh Lăng Điêu Khắc Lục bình quý, trạm trỗ công phu, … chỉ thấy xuất hiện trong những nhà quyền quý, bậc quan lại triều đình.

Hỗ trợ: 0939 364 789 (6h30 sáng - 21h30 chiều)
0939 364 789