Đinh lăng điêu khắc con Phượng – 19 lít

1.900.000

Ngày nay, nếu muốn đặt các sản phẩm về Phượng Hoàng trong nhà, hãy đặt chúng ở một chỗ cao, hoặc cũng có thể đặt dọc theo bức tường phía nam ngôi nhà (Phượng Hoàng canh giữ khung trời phía nam).

Hỗ trợ: 0939 364 789 (6h30 sáng - 21h30 chiều)
0939 364 789