Đinh lăng điêu khắc Cóc Ngậm tiền – 16,8 lít

3.600.000 3.000.000

Bình rượu đinh lăng cóc ngậm tiền, sản phẩm độc đáo. Bình rượu đinh lăng Cóc ngậm tiền là hình ảnh của con vật huyền thoại gắn với 1 truyền thuyết cổ đại của người trung hoa. c

Hỗ trợ: 0939 364 789 (6h30 sáng - 21h30 chiều)
0939 364 789