CHUỐI HỘT RỪNG

120.000 80.000

Chuối hột rừng là một loại chuối cho trái có rất nhiều hột, nhất là chuối hột mọc ở rừng Bù Gia Mập, Bình Phước. Chuối có rất nhiều hột. Được dân gian lưu truyền tai nhau.

Hỗ trợ: 0939 364 789 (6h30 sáng - 21h30 chiều)
0939 364 789